Vi har flyttet
Vi har flyttet

Du finner oss i Tungavegen 30. Velkommen innom!

Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger
Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger

Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare til å gi våre kunder den merverdien investeringene fortjener.

Service og support
Service og support

Vår serviceavtale gir deg den tryggheten du trenger, Vi er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Prosjektering
Prosjektering

Sammen finner vi fremtidige løsninger for din produksjon.

OFFSET

Offside nr. 3 - 2015

2015 har vært et spennende år for norsk økonomi, overskriftene har vært store og til dels dystre. Det er nå mange ingeniører som etter gode tider, må se seg om etter nye jobber etter at oljebransjen har satt bremsene på. Dette er tungt for de som rammes, og mange firma må nå gå grundig igjennom sin strategi og visjoner. Hva skal det fokuseres på fremover? Kan dette gi en dreining i norsk industri? Kan vi få en sterkere satsning på nye retninger som vi skal leve av i fremtiden?

Offside nr. 3 - 2015

Spennende tider

2015 har vært et spennende år for norsk økonomi, overskriftene har vært store og til dels dystre. Det er nå mange ingeniører som etter gode tider, må se seg om etter nye jobber etter at oljebransjen har satt bremsene på. Dette er tungt for de som rammes, og mange firma må nå gå grundig igjennom sin strategi og visjoner. Hva skal det fokuseres på fremover? Kan dette gi en dreining i norsk industri? Kan vi få en sterkere satsning på nye retninger som vi skal leve av i fremtiden?

 

Det er nå vi får se hvem som er de langsiktige eierne, de som satser videre på sine medarbeidere, investerer i kurs og leter etter nye muligheter. Etter lange perioder med god fortjeneste og lukrative avtaler, er det viktig at man er villig til å bruke dette til videre satsing. Vi er alle sammen avhengig av at vi har eiere og ledere i industrien som er villige til å satse nå som det kanskje butter litt i mot.

 

Hva gjør vi så i VisionTech? Vi har de siste årene økt vår kursmengde, og 2015 har vært et aktivt år på denne siden. Vi har satt i gang interne forbedringsprosesser, vi bytter nå vårt økonomisystem og vil forbedre oss hver eneste dag for å gi deg som kunde en enda bedre ELSK opplevelse. Vi har etter sommeren ansatt 3 nye medarbeidere som vi er veldig glade for å ha fått på plass, og er sikre på at de vil være gode ELSK ambassadører for VisionTech.

 

Hvordan er så markedet for oss? Vi merker at økonomien er strammere, men vi mener også å merke at den lojaliteten og det engasjementet vi har vist ovenfor våre kunder har skapt tillit og et godt grunnlag for videre vekst. Mange av våre kunder har nå bedre tider grunnet lav kronekurs, og vi håper at de med våre leveranser kan produsere billigere, med høyere kvalitet og med høy oppetid. Vi er stolte av å ha bygd en stor kundebase, og de aller fleste bruker oss igjen og igjen. Derfor håper vi at med Engasjement, Løsningsorientering, Samarbeid og Kompetanse, er i stand til å levere gode løsninger til avtalt pris. Vi strekker oss langt for å lande den riktige tekniske løsningen som vil fungere i fremtiden.

 

Vi er klare for å møte 2016, og årene som følger. VisionTech vil være en vesentlig aktør og en viktig partner for industriell automatisering i Norge.

 

I denne utgaven av offside kan du lese om Lars sine tanker rundt Grønn konkurransekraft. Du får en presentasjon av våre nyansatte og et innblikk i hva vår økonomisjef, Thomas mener om mulighetene for forbedring.

 

Runar

 

Nye ansatte

Her er en kort presentasjon av nye, flotte medarbeidere i VisionTech-teamet:

 

Thomas Wold, Økonomisjef

Thomas er ansatt hos oss fra 1. juli som økonomisjef. Han har lang erfaring fra regn-

skapsarbeid, god kjennskap til industribedrifter og er sertifisert lean-konsulent.

Vi er trygge på at Thomas vil bli en god medspiller til å forbedre VisionTech i tiden fremover.

 

Helen Overaae, Administrasjonssekretær

Helen har jobbet hos oss siden februar på innleie og

ble ansatt fra 1. juli. Helen har erfaring fra sw-utviklings-

bransjen og er en kompetent medarbeider som syr sammen prosjekt og økonomi.

 

Nils Kristian Omholt, Automatiseringsingeniør

Nils Kristian var nyutdannet fra HIST nå i sommer som automatiseringsingeniør.

En aktiv kar som hadde bachelor-oppgave hos oss i

vår. Han er en dyktig ingeniør

som glir godt inn i miljøet og som absolutt etterlever sin ELSK.

nils_kristan_omholt

Kontinuerlig forbedring

Det er som kjent i de gode tidene man bør forberede seg på at omstendighetene kan forandre seg.

 

Det er lett å glemme at man innimellom bør løfte blikket og se over gjerdet, samtidig som man vurderer hvordan det står til med veksten innenfor. Dette blir alt for ofte glemt i en travel hverdag. Skal vi dømme etter overskriftene i 2015 er det på høy tid å gjøre denne vurderingen.

 

Vi er heldige i VisionTech som har et godt grunnlag i veletablerte kundeforhold, og et solid fundament bygd opp gjennom mange år basert på vår ELSK-modell. Dette fundamentet tok vi med oss når vi i år startet arbeidet med å systematisere kontinuerlig forbedring i VisionTech ved bruk av Lean-metode.

 

ELSK-modellen setter kunden i fokus og sammenfaller helt med Lean-filosofi om at alt vi gjør skal ha verdi for kunden. Dette er på mange måter kjernen i Lean-filosofien. Det vi gjør som ikke har verdi for kunden, bør vi absolutt ta en nærmere kikk på. Et veldig enkelt prinsipp, men skal man lykkes med dette over tid, må det systematiseres og følges opp kontinuerlig.

 

Lean som metode for kontinuerlig forbedring har eksistert lenge, og mange virksomheter har hatt stor suksess med å implementere tankesettet og verktøyene som hjelpemiddel for forbedringer i det daglige arbeidet. Det er vanskelig å sammenligne på tvers av bransjer og landegrenser, men de som har lykkes, nevner gjerne nøkkelord som forankring, tålmodighet og engasjement.

 

I VisionTech har vi startet arbeidet med å implementere Lean-filosofien i ledergruppen. Vi vet at forankring i ledelsen er en forutsetning for å få til slike omlegginger. Vi løfter det nå over i det daglige arbeidet med fokus på forbedring i administrative rutiner og prosjekter. De som jobber mot det maritime segmentet har allerede kommet godt i gang etter eget initiativ! Vi skynder oss sakte i dette arbeidet, og jobber målrettet med det gode grunnlaget som allerede er på plass.

 

Vi runder av 2015 på god vei ut av startgropa med dette arbeidet. 2016 blir året da vi for alvor setter inn Lean-støtet, og viderefører forbedringsfokuset til det beste for våre kunder!

 

Thomas

Grønn konkurransekraft ­— hvem utvikler den

Illustrasjon-Det-Grønne-skiftet

 

Etterdønningene etter årets valgkamp har ennå ikke lagt seg – merkelig nok. Og temaet er industri og næringsliv, og ikke minst arbeidsplasser. Tradisjonelt sett et ikketema i valgkampene. Men alt har sin forklaring. Her har nok politikerne sett på tall og funnet ut, slik SSB forteller, at av de ca 250 årlige investerte milliardene i industrien, så stammer ca 200 fra olje- og gassutvinning. Dette er dramatiske tall når en ser grønne bølger skylle inn over prognosene for de neste tiårene. Når en i tillegg ser at oljeøkonomien er sterkt fallende, ca 40 milliarder det siste året, så får en de reaksjonene vi ser i dag.

 

Vi snakker ikke om korreksjoner. Vi snakker om en solid omstilling. Så selv om vi vet at olje-økonomien ikke går mot null, og at store deler av de investerte milliardene går til utenlandske aktører i dag, så er det tid for nye strategier og tiltak. Spørsmålet blir selvsagt, som debattert, hvem kreer ny industri og hvem motiverer til dette. Og ikke minst, hvor er potensialet.

 

Politikerne, med Rasmus i spissen, roper på grønt skifte, men hva er et grønt skifte, hva er potensialet, og hva så? Det er dessuten lett å se for seg at politikerne igjen sklir inn i det faste mønsteret med fokus på utgiftssiden, og kun fokusere på den i budsjettet. Eller kanskje ikke? Nylig dukket det opp en invitasjon til å delta i et forum initiert av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Spennende tenkte jeg, og dro opp til kompetansens høyborg – NTNU.

 

Rådene fra forsamlingen var kanskje både sprikende og delvis egofikserte, men her var det også mange spennende tanker. Og jeg reflekterer over at det sitter mange kloke hoder rundti vårt langstrakte land, en refleksjon som tilsier at her skal det være mulig å få til noe. Men budskapet fra ekspertutvalget, som pussig nok telte kun to personer, var klart! Europa utvikler ny grønn industri, og Europa har et insentiv vi ikke har – kostbar og forurensende energi. Altså ser vår nasjonale industri ikke inntjening i å investere i grønne løsninger, og derfor lar de det være. Ekspertutvalget peker på dette og sier samtidig at dette parkerer leverandør-industrien, som ikke blir i stand til å konkurrere internasjonalt grunnet manglende hjemmemarked. Vi blir altså ikke med på den nødvendige omstillingen og kan derfor ikke konkurrere i det nye globale grønne markedet. Ut ifra dette faktum vil det overraske meg om ikke meldingen, som leveres regjeringen om et år, ikke inneholder insentiver for å initiere grønne investeringer.

 

Kommer insentivene, og deretter investeringene, så kommer også leverandørindustrien. For i sjiktet mellom kreative entreprenører, offensive politikere, forskningsparker og Trondheims egen doktorgradsbolig, NTNU/Sintef, finnes masse kreativ kraft til å skape nye næringer. Jeg ser kanskje det største potensialet i operativ industri, som kan utvikle nye produkter og nye tekniske løsninger, samtidig som det alltid vil være plass for grundere med både grønn og annen konkurransekraft. Vår kompetanse er alltid et parameter i denne konkurransekraften, da automatisering er et must i et høykostland som Norge. Det er selvsagt en fornøyelse å være midt i mulighetsområdet – men også forpliktende.

 

Og vi i VisionTech er med i flere fora og flere prosjekter med innovasjonskraft i seg. Dette gir oss muligheter, men det krever også innsats gjennom en del ikke betalte timer. På lang sikt håper vi på payback. Gjerne i samarbeid med våre kunder og partnere. Så nå er spørsmålet – hvem trykker på START knappen? Vår illustratør peker ikke på noen spesifikke, men sannsynligvis på aktørene som sitter med ansvaret – og mulighetene. Og våre politikere har selvsagt sine muligheter, ikke bare via insentiver gjennom skatte- og avgiftsomlegginger, men også gjennom egne investeringer. Offentlige investeringer er store, og disse kan innrettes for å premiere grønne løsninger med den såkalte grønne konkurransekraften i kjølvannet.

 

Ha en foroverlent, innovativ og entusiastisk høst.

 

Lars

Innholdsfortegnelse

 • Spennende tider

  2015 har vært et spennende år for norsk økonomi, overskriftene har vært store og til dels dystre. Det er nå mange...
 • Nye ansatte

  Her er en kort presentasjon av nye, flotte medarbeidere i VisionTech-teamet:   Thomas Wold, Økonomisjef Thomas er...
 • Kontinuerlig forbedring

  Det er som kjent i de gode tidene man bør forberede seg på at omstendighetene kan forandre seg.   Det er lett å...
 • Grønn konkurransekraft ­— hvem utvikler den

    Etterdønningene etter årets valgkamp har ennå ikke lagt seg – merkelig nok. Og temaet er industri og...