Vi har flyttet
Vi har flyttet

Du finner oss i Tungavegen 30. Velkommen innom!

Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger
Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger

Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare til å gi våre kunder den merverdien investeringene fortjener.

Service og support
Service og support

Vår serviceavtale gir deg den tryggheten du trenger, Vi er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Prosjektering
Prosjektering

Sammen finner vi fremtidige løsninger for din produksjon.

OFFSET

Offside nr 3 - 2009

2009 har entret sin siste måned og vi står klar med årets siste Offside. Vi håper Offside oppleves som et spennende magasin, der ikke alt er offside, men alltid noe. Onside denne gang er Edmund, som gir en overordnet beskrivelse av VisionTech sin til dags dato største kontrakt, oppgradering av Linje 1 og 2 hos Trondheim Energi Fjernvarme. Et spennende prosjekt med mange faglige fasetter. Pastoren har derimot gått i offsidefella, igjen, og viklet seg inn i en komplisert analogi mellom eselsparkstatistikk og omsetningstall for VisionTech. Uansett offside eller ikke, vi håper du trives med å dele noen tanker med oss – god lesnad.

Offside nr 3 - 2009

VisionTech kapret storkontrakt med Trondheim Energi Fjernvarme

På Heimdalsmyra har Trondheim Energi Fjernvarme (TREF) 3 linjer til forbrenning av avfall. Linje 1 og 2 ble bygd på 80-tallet, mens Linje 3 ble ferdig i 2007. Samlet har disse linjene en kapasitet på 27 tonn avfall/time! Når man vet at 1 kilo restavfall gir 2,5 kWh så blir dette en samlet effekt på nesten 70 MW! Figuren under viser en skisse av linje 1 og 2.

I 2010 skal TREF forbedre forbrenningsprosessen på Linje 1 og 2 gjennom oppgradering av elektromekaniske systemer for ovn og kjel, samt oppgradering av styringssystemet for forbrenningen og øke automatiseringsgraden i anlegget. Oppgraderingen vil blant annet øke anleggets driftstilgjengelighet og øke anleggets evne til å håndtere variasjoner i avfallskvalitet. Denne ombyggingen skal utføres av von Roll som også er den opprinnelige leverandøren av prosessanlegget. Formålet med oppgraderingen er å øke anleggets levetid.

I tillegg til dette skal de også skifte ut store deler av elektro- og automatiseringsutrustningen. Det meste av utstyret har fungert veldig bra i over 25 år, men begynner nå å bli modent for modernisering.

TREF har forespurt flere leverandører i Norge og utlandet og konkurransen var tøff. I november ble det klart at kontrakten ville gå til VisionTech. Dette er den største kontrakten i VisionTechs historie og vi er naturligvis veldig stolte av å bli vist en slik tillit.

Linje 1 og 2 er i dag styrt av Teleperm M koblet til tilhørende startertavler. Nå skal tavler bygges om og nytt styresystem med redundante PCS7-løsninger installeres. I felten skal nye IO-skap installeres. Den nye styringen dekker både forbrenningsovner, kjeler og renseanlegg samt grensesnitt mot mange hjelpesystemer, mer enn 10 stk. i tallet.

VisionTech’s leveranse inkluderer også oppgradering av de elektriske installasjonene, nødstrømsaggregat og styresystem for høyspenningsfiltrene. Prosjektet starter umiddelbart og selve installasjonsarbeidet skal foregå til sommeren 2010. Linje 1 og 2 skal være oppe og gå med nytt styresystem september 2010. Dette blir en tøff utfordring som vi gleder oss til å ta fatt på!

TREF er en av de største kundene til VisionTech. Vi har tidligere gjennomført mange jobber, både ute i fjernvarmenettet, og på mindre systemer på forbrenningsanlegget på Heimdal.

I høst har vi også gjennomført en ombygging av kranene som mater avfall inn til ovnene. Der har vi installert en radarer på kranene som kartlegger nivåene i avfallsbunkeren. Bildet vises 3-dimensjonalt for operatør – se under:

Tidligere har ikke kranene kunnet kjøre i auto når biler har tømt avfall. Nå kan man ut fra informasjonen om nivåene i bunkeren, styre bilene til riktig port (se nr. 1-9) ved hjelp av lyssignaler. Dermed vet kranene hvor bilene er og kan kjøre i auto kontinuerlig. I dette prosjektet ligger også en ”antisvai-funksjon” som gjør at krana kan kjøres mest mulig optimalt uten at grabb m/innhold får for store svingninger.

Eselsparkstatistikk – til nytte eller ikke

I det jeg i sommer entret ned fra platået på 2.100 moh og ned mot Grand Canyon møtte jeg på et advarselskilt. Der ble det presisert at om du møter på et esel så hold deg alltid opp mot øvre del av stien, for sikkerhets skyld, uansett hva kjørereglene måtte tilsi. Morsomt tenkte jeg, verden har nok kommet lengre i dag, esler har i dag ingen utbredelse som tilsier at de skulle være noen trussel for homo sapiens. Og, som en bekreftelse på at min antakelse var riktig, vi møtte ingen esler i Grand Canyon.
offside2009-esel

Glemt var denne advarselen inntil jeg nylig leste et Dagbladmagasin der forfatteren, tilsynelatende edru i skriften, påsto at det statistisk på årsbais sparkes i hjel flere mennesker av esel enn det omkommer mennesker i flyulykker. Nå vil jeg tro at Grand Canyon og dets esler har en relativt liten andel av denne statistikken, men likevel, statistikk er som så ofte ellers, sofistikert og brutal i sine enkle form. Jeg vet ikke hvor mange mennesker som statistisk, over tid, omkommer i flyulykker pr år, men jeg vil tro tallet er såvidt stort at det daglig sparkes i hjel et menneske av esel.

Hva har så dette med oss i VisionTech å gjøre? Eslene har definitivt ikke noe med oss å gjøre, men statistikken dertil er interessant og spennende. For det slo meg en slags lignelse mellom eselsparkstatistikken og VisionTech sin omsetningstatistikk for 2009. For når jeg ser fordelingen mellom de store og de mange små, så har vi i år en betydelig forskyvning fra tidligere år med en lavere omsetning mot de store, men en betydelig økning mot de små. Altså de små ”eselsparkene”, som hverken har skapt de store overskriftene eller gitt den allmene fokus hos oss, har likevel representert et betydelig bidrag i sum. Dette i motsetning til flyulykker, id est les storkontrakter.

Så kan vi spørre oss om slike statistikker har noen nytte eller om de kun er til underholdning. Jeg velger å si ja – de er til nytte. For vi kan av denne statistikken lese at vi kan overleve i markedet også i såkalte resesjonstider gjennom – ja nettopp gjennom å ha tilgang til mangfoldet i markedet. Hvorfor dette markedet økte såvidt mye i et år som i år har sikkert mange årsaker, men det er vanskelig å se noen bestemte og avgjørende grunner. Og videre, er det en trend som vil fortsette, eller vil dette snu så snart resesjonen er over. Svaret kommer tidligst i 2010.

For oss er det derfor viktig å trekke den konklusjonen at de små også har en viktig posisjon, selv om vi er helt avhengig av å ha noen storprosjekter parallelt. De mange små er naturlig nok ekstra ressurskrevende i forhold til omkringliggende management, derfor er den gode mix det beste for oss. Og det er en mix vi er avhengig av for å trene laget, i alle fasetter, en treningsform som er effektiv og som sikrer oss videre spill i den øverste liga.

Ser vi mot 2010, så er det med stor tilfredshet vi kan konstatere at vi sikret kontrakten med Trondheim Energi Fjernvarme med ombygging av Linje 1 / 2. Det gir oss det storprosjektet som er viktig å ha i bunnen, i tillegg kommer det optimalt i forhold til andre storprosjekter som nå går mot slutten. Så selv om 2009 ikke gir oss den veksten vi har hatt alle tidligere år, så står vi støtt, dette hvileskjæret inklusive. Og med lyse utsikter framover gleder vi oss til 2010 – sammen med dere.

Vi nærmer oss nå en uke der vi lar prosjekter og eselspark hvile – hvortil vi i VisionTech vil ønske dere alle en riktig God Jul og Godt år 2010.

Lars Skrøvseth

Innholdsfortegnelse