Vi har flyttet
Vi har flyttet

Du finner oss i Tungavegen 30. Velkommen innom!

Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger
Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger

Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare til å gi våre kunder den merverdien investeringene fortjener.

Service og support
Service og support

Vår serviceavtale gir deg den tryggheten du trenger, Vi er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Prosjektering
Prosjektering

Sammen finner vi fremtidige løsninger for din produksjon.

OFFSET

Offside nr. 2 – 2013

Da har vi gleden av å presentere et nytt rykende ferskt offside. Denne gangen vil vi reklamere litt for vår nye hjemmeside, vi presenterer en nyansatt, vi lar Håvard fortelle om gassanlegg og pastoren sette sitt skråblikk på næringspolitikk.

Offside nr. 2 – 2013

Leder

Vi har så langt hatt et hektisk år, med mange artige oppdrag. Vi håper at du som kunde har følt deg godt ivaretatt, selv om dagene har vært hektiske. De mange varierte utfordringene vi får fra dere som kunder, gjør at vi hver dag må strekke oss etter både å finne effektive, nyskapende og gode løsninger.

Da vår kundebase ligger innenfor mange ulike bransjer, gjør dette at oppdragene ofte er veldig forskjellige. Noe av dette mener jeg også er litt av vår fordel. Gode løsninger vi har utviklet for en kunde, kan med små justeringer passe perfekt for en annen kunde i en helt annen bransje.

For å kunne levere gode tekniske løsninger, har alle behov for påfyll. Ved å treffe andre, få opp-dateringer og nye innspill kan vi levere bedre løsninger for våre kunder. I VisionTech bruker vi forskjellige innfallsvinkler. Både deltakelse på messer og produktpresentasjoner gir oss et fint innblikk i hva som kommer. I tillegg blir vi sertifisert på tekniske løsninger som vi bruker jevnlig. VisionTech har nå flere personer som er sertifisert på PCS7. Einar og Morten var senest i Oktober i Tyskland for sertifisering, der gjennomgikk de en teoretisk og praktisk test. Dette mener vi i sum skal gi deg som kunde de riktige løsningene.

Runar 

Ny VisionTech’er

Jørgen Stenhaug ble ansatt hos oss 2. september, han har tidligere jobbet med automatiseringsløsninger hos Tine Tunga.

Jørgen har god erfaring fra automatiseringsfaget. Vi har blitt kjent med ham som en jordnær type, vi er trygg på at han vil bli en god ressurs og håper han vil føle seg hjemme her hos oss. Vi ønsker Jørgen lykke til og vi gleder oss over han valgte det beste automati-seringsmiljøet for å utvikle seg videre.

Hjemmeside

Som noen av dere kanskje har lagt merke til, så har vi hatt en hjemmeside som har vært «under contruction» i en periode. Vi hadde allerede startet arbeidet med en ny hjemmeside, da den gamle siden måtte tas ned grunnet uønsket besøk fra noen som ikke hadde gode hensikter. Vi har nå kommet i mål, og håper der å kunne presentere nyheter med ujevne mellomrom.

Vi håper også at det skal være mulig å finne relevant informasjon, og at den gjenspeiler oss som leverandør.

Politiske og næringspolitiske snubletråder

Snubletråder ble plutselig et populært uttrykk, ikke fordi det er populært overfor de det rammer, men populært som uttrykk i media. Min umiddelbare tanke ble – er dette et uttrykk som innimellom også passer i den næringspolitiske debatten, eller er dette et mer retorisk tema som hører den politiske luftdebatt til? Og hva ligger eventuelt i begrepet overført til den næringspolitiske arena?

snubletraaderSer en på de uforståelige tallstørrelsene i regjeringens budsjetter blir en litt sjakk matt. Derimot indikerer trendene noe, økte budsjetter eller reduserte budsjetter innen de ulike departementer. Og for eksempel skulle økt satsing på vei, jernbane og annen infrastruktur tilsi at nye prosjekter må initieres, prosjekter som burde gi mat, både direkte og indirekte til hhv bygg og anlegg, bakenforliggende industri og til slutt til noen automatiseringsaktører. Vel og bra, og sannsynligvis ingen snubletråd – eller?…

For skulle en lese tallene med utgangspunkt i x antall milliarder i statsbudsjettet, nivilert det ned til en naturlig andel elektro- automatiseringskroner, ville vi med en gitt markedsandel sitte igjen med tallstørrelser som skulle tilsi en satsing av ikke ubetydelige karakter. Og hvis vi da legger strategiske føringer ut fra dette, med ditto bemanningsøkning og kompetanseoppbygging – da snakker vi virkelig om å snuble. Det er min teori. For all erfaring tilsier, dessverre, at de strategiske og langsiktige statlige planer og målsettinger fra departementer og direktorater smuldrer bort før de når de industrielle aktørene. Ikke helt sant, men langt på vei.

Hva sitter vi så igjen med, vi i VisionTech? Hvilket faktabilde skal vi i vår nyorientering gripe tak i for å vokse videre? Hvilke teorier skal brukes når ikke engang statlige faktabudsjetter blir troverdige, men tilfeldighetenes scenarier blir de toneangivende? Da kjenner jeg bare en relevant teori – kaosteorien. I min strategiske tenking har jeg lenge levd etter min egentilpassede kaosteori. For det som kommer til å skje i vårt marked er neppe dominert av de politiske og næringspolitiske prosjekter, men av ulike tilfeldigheter. De statlige byråkraters planer blir derfor å definere som snubletråder. Tilfeldigheter, ofte ut fra at kreative sjeler, både innen offentlig og privat infrastruktur – etablert industri og ny industri, vil drive Norge videre i morgen som i går. De i mediasammenheng usynlige helter, vil fortsatt redde norsk næringsliv. De enser ikke snubletrådene. Vi andre får bare takke for at de finnes. Nyt høsten, skrev over snubletrådene og la kaoset også bli din mulighet.

Lars

 

Full gass!

En sen sommerdag i 2010 sto et ombygd gassanlegg på Sorgenfri klar for å ta imot 41 grønne busser.

Innogas i Trondheim hadde jobben med ombyggingen, og vi i VisionTech leverte program og automasjon utstyr. Sikkerhet-PLS måtte taes i bruk, og det ble valgt den kostnadseffektive ET200S 151-8F med profinet. ET200S sikkerhets I/O og standard I/O kobles direkte på CPU. Panelet som ble tatt i bruk kommuniserer over profinet.

Dette var vår første leveranse til Innogas.

Sent på sommeren i 2011 var nye 135 grønne busser på plass i Trondheim, og tilsvarende mange busser på diesel var fjernet. Bussene ble heldigvis levert med tanken full, og etter en hektisk dag og natt var bussene igjen fulle med gass fra Norges største LNG fyllestasjon som ligger på Sandmoen. Utstyr igjen fra Innogas og VisionTech. Denne gang var panel byttet med

PC basert skjermstyring, og utvidet funksjonalitet med hurtigfylling. Samme type sikkerhets PLS ble tatt i bruk. Og skjermstyring ble realisert med IGSS fra Schneider-electric. Alarmutsending via SMS ble også realisert.

Denne sene sommeren hadde AtB og Sør Trøndelag fylkeskommune kjøpt inn flere grønne busser, og det totale antallet er nå oppe i 209 gassbusser. Et nytt LNG fylleanlegg skulle på plass på Sorgenfri, og denne gangen var det igjen Innogas og Audun Jetlund, som trakk det lengste strået i anbudsrunden. Anlegget kommer i tillegg til det vi leverte i 2010.

Vi fikk være med, og fikk også levere tegninger i E3 denne gang. Vi fikk god kopieffekt på programmeringen og skjermstyringen som gjorde at vi kunne holde prisene på engineering

nede. ET200S sikkerhet-PLS gjør at vi får alle nødstopper og nød nedstegninger inn i PLS programmet. Sikkerhetsrele blir da overflødig, og det er samtidig full kontroll på hvilken nødstopp som er trykket. Det er 16 nødstopper i dette anlegget, så tillegget i I/O, kabling og eget sikkerhetsrele forsvarer tillegget for en slik PLS.

Det er to pumper som trykker den flytende gassen gjennom to fordampere. Normalt går en pumpe og presser gjennom en fordamper med et trykk på opptil 200 bar. Gassen utvider seg i forhold til temperatur, så en utetemperatur via en tabell styrer trykksettpunktene til bussen. Den relative mengden bussen blir fylt med er den samme. Om en buss fyller full tank i -30 ºC vil trykket bli 125bar, hvis denne bussen kjørte direkte inn i en hall med en temperatur på 25 ºC

vil trykket i tanken på bussen øke til 200bar. Så denne styringen vil være viktig for sikkerheten.

Tabell

Tabell

Får de feil på systemet vil IGSS med sin Notifyer sende ut en SMS med klartekst på hvilken feil anlegget har. Denne applikasjonen ville også kunne kvittere og restarte anlegget om ønskelig.

Det nye gassanlegget på Sorgenfri
Gassanlegg på Sorgenfri

Det leveres ca 5000 tonn LNG gass årlig til disse gassanleggene. 

Innholdsfortegnelse

 • Leder

  Vi har så langt hatt et hektisk år, med mange artige oppdrag. Vi håper at du som kunde har følt deg godt ivaretatt,...
 • Ny VisionTech’er

  Jørgen Stenhaug ble ansatt hos oss 2. september, han har tidligere jobbet med automatiseringsløsninger hos Tine...
 • Hjemmeside

  Som noen av dere kanskje har lagt merke til, så har vi hatt en hjemmeside som har vært «under contruction» i en...
 • Politiske og næringspolitiske snubletråder

  Snubletråder ble plutselig et populært uttrykk, ikke fordi det er populært overfor de det rammer, men populært som...
 • Full gass!

  En sen sommerdag i 2010 sto et ombygd gassanlegg på Sorgenfri klar for å ta imot 41 grønne busser. Innogas i...