Vi har flyttet
Vi har flyttet

Du finner oss i Tungavegen 30. Velkommen innom!

Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger
Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger

Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare til å gi våre kunder den merverdien investeringene fortjener.

Service og support
Service og support

Vår serviceavtale gir deg den tryggheten du trenger, Vi er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Prosjektering
Prosjektering

Sammen finner vi fremtidige løsninger for din produksjon.

OFFSET

Offside nr. 2 - 2012

I denne utgaven av offside vil vi presentere en ny ansatt, pastoren prøver seg på statistikk og Sigurd orienterer og presenterer litt om vår CSR. God lesning.

Offside nr. 2 - 2012

Sommerhilsen

Vi gikk inn i sommermånedene med en tur til Lillestrøm, der vi deltok som utstiller på Eliaden. Det ble en hyggelig uke med besøk av mange gamle kjente og en del spennende nye bekjentskaper. Samtidig er det jo artig å få være alene om å presentere et moderne DCS-system live. Vi fokuserte også på å få vist frem mulighetene for direkte integrasjon av veiesystemer inn i styresystemet med veiekort som settes rett inn i den distribuerte IO. Når vi nå har fått samlokalisert VisionTech og Mittet tekniske så er vi godt rustet til å møte de veietekniske utfordringer kunden måtte ha. Vi fikk også avholdt en hyggelig kundesamling i forbindelse messen, takk til dere som deltok.

Vi ligger i år an til vårt beste år omsetningsmessig, noe som tilsier at det er mange prosjekter som er fullført og skal fullføres. Dette krever god gjennomføring og vi jobber hardt hver dag for at du som kunde skal sitte igjen med et godt produkt. Vi håper derfor at du som kunde føler at du blir godt ivaretatt av oss som leverandør og at produktene vi leverer er gode.

Aker Pusnes har blitt en betydelig kunde av oss og vi har fått til et godt samarbeid med våre leveran-dører på disse prosjektene. Johan jobber daglig og gjør en flott jobb med å forbedre alle ledd i leveransene. Vi takker for den tilliten vi har fått på disse prosjektene.

En av de større ombyggingene hadde vi i Brevik hos Norcem i vinter, i løpet av tre uker ble fabrikken stengt ned, anlegget koblet om, program testet og kjørt opp til full produksjon igjen. Et godt samarbeid med operatører, teknisk personale hos Norcem, innleide elektrikere og prosjektmedarbeidere hos VisionTech. Nå ser vi frem til å komme ned til Brevik i August og presentere hva vi har gjort på IFEA’s samling hos Norcem.

Vi vil med denne sommerutgaven av offside ønske alle kunder og partnere en riktig god sommerferie! Samtidig vil vi takke for et hektisk første halvår med mange interessante og spennende oppdrag.

God sommer!

Runar

Tore Egil Halse

Tore EgilNå i juni fikk vi en ny medarbeider i VisionTech. Tore Egil har jobbet hos oss noen somre og har også bistått oss i hektiske perioder. Han ble ferdig med studiene sine ved NTNU og er utdannet sivilingeniør innen kybernetikk. Tore Egil er 26 år og kommer fra Halsa på Nordmøre.

Vi er veldig glad for at Tore Egil valgte å takke ja til å jobbe i VisionTech og er sikker på at han vil bli en flott bidragsyter i gruppa.

Løgn, forbannet løgn og statistikk

Etter løyve fra en god venn tillater jeg meg innledningsvis å sitere Mark Twain. Dette fordi Pastoren i denne artikkelen går til angrep på lettvint omgang med statistikk, tendensiøs statistikk som i journalist- iske fontstørrelser blir forbannet løgn. Om jeg har belegg for alle argumenter betviler sikkert de fleste, men det lar vi ligge da denne publikasjonen heter Offside.

wanted-alive16.000 ledige ingeniørstillinger i Norge – forbannet løgn. For å få til dette tallet er jeg rimelig sikker på at det ikke bare er statistiske prosentpåslag man opererer med, her benyttes multiplikasjonstabellen. Og den pastorale teori bak løgntesen ligger i det enkle faktum at her spørres produksjonseier, konsulent, leverandørindustrien og engineeringsbransjen. Produksjonseier melder sine tall, konsulent og engine-eringbransjen sine tall, som i hovedsak er produksjonseiers, da de representerer deres hovedmarked. Leverandørindustrien har derimot en annen funksjon, og vil ikke belønne den pastorale teori slik konsulent og engineeringsbransjen gjør. Likevel – avviket vil bli formidalbelt og derfor melder wpw. pastorteorier.no at det er ca 8.000 ledige ingeniører i dag. Da er det inkludert en såkalt oversvings-prosent som alle tabloider opererer med. Oversvingsprosenten er den prosenten alle tabloider bruker for at en sak skal ha tilstrekkelige dimensjoner til å bli lest.

Og apropos tabloide medier. Leser en VG og / eller Dagbladet er fokustemaene mord, sex og sykdom. Innimellom dveler de ved samfunnets bidragsytere, les industri og næringsliv. Det siste anses som en glipp vil jeg tro, og skyldes ren journalistisk bakrus. Jeg lar mord og sex hvile denne gang og leser meg opp på sykdom og sykdomsomfang. I løpet av et år begynner jeg å få en følelse av hvor mange tilfeller det er av de ulike sykdommer, og estimerer man at hver enkelt har et visst antall tilfeller viser en rask pastoral kalkyle at det må være ca 8 mill mennesker i Norge. Siste manntallet sier 5 mill. Konklusjonen er igjen at de journalistiske statistikker ligger et godt stykke unna den rene sannhet.

For meg, som nyvalgt styreleder i VisionTech, burde de statistiske uværskyer være en utfordring når nye strategier skal meisles. Det statistiske bakteppet forteller at markedet er i stor manko på ingeniører, hvorav de fleste er sykdomsbelastet. Det er da Mark Twain kommer til sin rett – la statistikk fare og konsentrer deg om det bildet du ser. Det vi ser er noen uromomenter i horisonten, men også muligheter. Og ingeniørene finnes selvsagt, friske er de også, og det er vi med – og vi vil videre. Og vi har tro på mer enn oljeindustrien, vi tror på industriell nyskaping og vi tror også på den etablerte industriens evner til å reorientere seg og se nye muligheter.

I en statistisk motkultur vil jeg bare ønske alle en fordomsfri og myggfri sommer – ha en fortreffelig ferie fri for all løgn, statistikk og umuligheter.

Lars

Norge lider av mangel på realfagskompetanse

Politikere og næringslivstopper er titt og ofte i media og uttrykker sin bekymring for at dagens ungdom i større grad velger bort realfag. Det er blitt allment akseptert å være dårlig i matematikk. Hva blir gjort for å motvirke dette?

realfagskompetanse

Vektorprogrammet sender realfagssterke studenter fra NTNU ut til ungdomsskoler i Trondheim for å bistå i matematikktimer. På den måten sørger vi for at hver elev får den hjelpen de trenger, og vi er der for å motivere og engasjere elevene til å velge en utdanning innen realfag.

Vi tar oss ikke betalt for arbeidet vi legger ned i prosjektet, men vi brenner for faget vårt.

På de ungdomsskolene hvor Vektorprogrammet har blitt gjennomført i vår, svarte opp mot 30% av elevene at de var blitt mer motivert for matematikk etter besøkene. I tilegg svarte halvparten av de deltagende studentene at de var blitt mer motiverte for læreryrket.

Til høsten ønsker Vektorprogrammet å legge ned rundt 2400 timer i matematikkundervisning i Trondheim. Med en vanlig lønnsmodell ville prosjektet ha kostet opp mot kr 600 000 per semester. Vi planlegger å gjennomføre prosjektet for 1/3 av denne summen.

Vi leter etter nye samarbeidspartnere som kan bidra. Her finnes en mulighet for engasjerte bedrifter til virkelig å bidra i et samfunnsnyttig prosjekt som har vist å seg å ha en svært god effekt, og som vi har stor tro på.

Gard Fostad Moe prosjektleder,
Vektorprogrammet

Innholdsfortegnelse

 • Sommerhilsen

  Vi gikk inn i sommermånedene med en tur til Lillestrøm, der vi deltok som utstiller på Eliaden. Det ble en hyggelig...
 • Tore Egil Halse

  Nå i juni fikk vi en ny medarbeider i VisionTech. Tore Egil har jobbet hos oss noen somre og har også bistått oss i...
 • Løgn, forbannet løgn og statistikk

  Etter løyve fra en god venn tillater jeg meg innledningsvis å sitere Mark Twain. Dette fordi Pastoren i denne...
 • Norge lider av mangel på realfagskompetanse

  Politikere og næringslivstopper er titt og ofte i media og uttrykker sin bekymring for at dagens ungdom i større grad...