Vi har flyttet
Vi har flyttet

Du finner oss i Tungavegen 30. Velkommen innom!

Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger
Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger

Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare til å gi våre kunder den merverdien investeringene fortjener.

Service og support
Service og support

Vår serviceavtale gir deg den tryggheten du trenger, Vi er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Prosjektering
Prosjektering

Sammen finner vi fremtidige løsninger for din produksjon.

OFFSET

Offside nr. 1 - 2013

Da har vi gleden av å sende ut vårt første offside for året. Både hos oss, våre leverandører og hos våre kunder står sommerferien klar, med de gleder og utfordringer det gir. I hovedsak får vi satse på at gleden overskygger utfordringene og om utfordringene er der, så er det forhåpentligvis på jobb. Vi i VisionTech har lagt opp feriekabalen, og det vil alltid være noen på jobb til å besvare dine spørsmål, selv om vi er litt tynnere besatt enkelte uker.

Offside nr. 1 - 2013

”I have made up my mind, don’t confuse me with facts”

Offside nr 1 2013 hovedbildeJeg trodde dette sitatet var en morsomhet, helt til det gikk opp for meg at det er sentrums-blink i forhold til årets mønstring – vårt politiske valg i september. En skulle tro at det finnes fakta i politikkens verden også, men det er ikke når fakta bringes til torgs at debattens meningsmangfold gjør den morsom og minneverdig. Så hva kan en lære av tesen om at fakta er til bryderi og dets tilhørende Erasmus Montanus debatt der Rasmus Berg blir for bondelikt. Rasmus Berg blir ikke god latin, ei heller i den politiske debatt. Vi kan vel lære at Nille neppe kan fly, men ut over det vil den sannsynligvis være ødeleggende, i hvert fall som virkemiddel for en næringslivstrategi.

Ødeleggende fordi første skritt i enhver strategisk-, markedsmessig-, teknisk- eller organisatorisk diskusjon alltid vil være etableringen av faktabildet. Utfordringen i denne sammenhengen er derimot å sortere det enorme mangfoldet av informasjon/fakta og kunne analysere og velge bort unyttig informasjon. Eller som et alternativ til den faktabaserte analysen, lene seg på professor Arne Næss sin teori om konsekvensen av faktabildets kompleksitet. Informasjonsmengden er så stor, sier han, at du må stole på magefølelsen. Men kan virkelig næringslivsledere operere og fungere i sin strategiske og operative rolle basert på magefølelsen? Neppe, men likevel, oftere enn de fleste aner, tror jeg.

Hverdagen er fylt med mer enn politiske og næringslivspolitiske valg. Den er langt på vei fylt av kvaler, selv om fakta står i kø og er tindrende klare i sin tale. Den brede vei med piker, vin, sang og enfant terrible hva gjelder miljø, kontra den smale sti der sunn kost, trim og miljøriktige alternativer er resepten. Men, som Hyldbakk sier det

– du trø e ståppå så stronk å strakjinn og stor e status som stær ska bli, men e trødd framme og kledde me nakjinn å tedd me tuppåt e all  mi tid. Og slik er det kanskje med de fleste av oss, vi har vel trødd litt framme og trenger litt bredere sti innimellom.

Skuer vi mot den pastorale løsning, så vil fakta neppe være svaret. Det ville rive beina under hele den pastorale teori – troen, eller rettere sagt, overtroen. En skulle nesten fristes til tro at den politiske arena slekter sterkt på det religiøse nerdenettverket. For når troen inntar podiet, da er det liten vits i å forstyrre debatten med irriterende fakta. Med all respekt – la de salige leve i overtroen, men la det gå et sterkt skille mellom fakta, tro og overtro.

I VisionTech står vi foran noen strategiske valg. Viktige valg der vi skal forme framtida for sel-skapet. Vi er i dag i mange markeder, med mange tekniske løsninger og sikkert med mange individuelle meninger om veien videre. Og her tror jeg det handler mer om retning enn stiens bredde. Og som tidligere er jeg viss på at vi skal lande på en strategisk klok vei, ikke uten risiko, men med et akseptabelt risikonivå. For som jeg liker å kommunisere internt – den som ikke tør feile skriver sin egen nekrolog. Det blir ingen politisk debatt, ei heller noen polsk riksdag, men jeg håper vi både kan analysere fakta og diskutere tro, men holde overtroen på avstand. Og som alltid skal vi løfte blikket mot nye muligheter og nye utfordringer. Derimot i trygg forvissning, og en garanti til våre etablerte kunder, at det eksisterende kundemarkedet alltid er det viktigste.

Min hilsen til slutt er et øredøvende ønske om en forrykende trivelig sommerferie. For at ferie er herlig – det er fakta. La politikk være politikk, Erasmus være Erasmus, og la deg inspirere til å hygge deg med dine nærmeste. God sommer!

Lars

 

 

HiST- studenter oppgraderer produksjonsmaskiner

Hist studenter offside nr 1 2013Vi ønsker å bidra til et godt samarbeid mellom undervisningsinstutisjoner og industrien, og dermed gi ungdommen relevant praksis før de går ut i arbeidslivet.
Å kunne tilby attraktive Bacheloroppgaver for HiST er derfor en utfordring vi tar på alvor. I vår ble vi enige om en avtale med John Liabø og Helge Skralthaug hos Pipelife som sa seg villig til at vi kunne oppgradere tre muffestasjoner hos dem. Prosjektet ble gjennomført av studentgruppen Vegard W.Henriksen, Andreas B. Sølvberg, Andreas B. Volden og Rune A. Kvalø. Veileder fra HiST var Andreas Sørvik. Arbeidet omfattet en total renovering/oppgradering av styresystemene med funksjonsbeskrivelse, prosjektering, dokumentasjon, idriftsettelse og opplæring til et «state of the art» – nivå for automatiseringen. Omkoblinger og idriftsettelse ble gjennomført innenfor stramme tidsrammer satt av kunden. Det var svært god stemning i prosjektgruppen da den første «muffen» etter ombyggingen var produsert.

Studentene opplevde etter eget utsagn en bratt, men svært interessant læringskurve. John og Helge uttalte at de var imponert over innsats og resultat. Det har svært inspirerende å være veileder for denne gruppen og jeg vil invitere alle lesere av Offside til å ta kontakt med oss hvis de har prosjekter de ønsker vurdert som bacheloroppgave.

Sigurd Gossé

En lettbeint tiåring

En lettbeint tiåring

Da har vi gleden av å sende ut vårt første offside for året. Både hos oss, våre leverandører og hos våre kunder står sommerferien klar, med de gleder og utfordringer det gir. I hovedsak får vi satse på at gleden overskygger utfordringene og om utfordringene er der, så er det forhåpentligvis på jobb. Vi i VisionTech har lagt opp feriekabalen, og det vil alltid være noen på jobb til å besvare dine spørsmål, selv om vi er litt tynnere besatt enkelte uker.

I år er det 10 år siden VisionTech ble stiftet, det startet en maidag med Lars og Per, og etter hvert har vi blitt en gruppe på 18 personer. Det har vært mange spennende prosjekter og disse har vi løst i godt samarbeid med leverandører og kunder. Erfaringer som vi har gjort hos en kunde og i en bransje, har vi tatt med oss inn til en ny kunde i en helt annen bransje. Antakelig er dette litt av suksessformelen vår. Det har i alle fall ført til at vi har veldig mange kunder i utrolig mange forskjellige bransjer og jeg føler at vi prater samme språk hver gang. Når man da feirer 10-år, så må jo det feires på skikkelig vis. Vi funderte litt på hva spesielt vi kunne finne på til festen, da noen kloke hoder kom på at vi kunne få laget vårt egen VisionTech øl. Det ble opprettet kontakt med et firma i Trondheim som heter ToTårn, noen ansatte i VisionTech meldte seg raskt til å prøve ut noe som kunne bli vårt øl, så i slutten av mai kunne vi, med eget øl og etikett feire våre første 10 år.

I våre øyne er VisionTech en lettbent tiåring, som fortsatt er like ivrig etter å finne gode løsninger. Vi har i løpet av det siste året fått på plass 2 flotte medarbeidere i Tore Egil og Ørjan, vi avrundet fjoråret med rekordomsetning, og vi har så langt i år hatt mange spennende oppgaver. Vi har fåtten god kunde i Mills i Fredrikstad, vi har levert vårt første PCS7 system på Nidar, vi leverer våre første topside applikasjoner for subsea operasjoner og er godt i gang med en ny kontrakt til Hønefoss

Fjernvarme. I tillegg har vi en jevn og god aktivitet til våre kjente kunder. Vi er ydmyke for den til-liten dere gir oss og håper vi klarer å etterleve de forventningene dere har til oss. I denne bransjen er ofte ressurskabalen tøff, endringene i planene mange, noe som gjør at det kan bli en utfordring i blant. Vi håper imidlertid at du som kunde føler deg godt ivaretatt og at vi klarer å gi deg den oppmerksomheten du fortjener. I september får vi nok en nyansatt og denne hyggelige mannen håper vi å kunne presentere i neste utgave av offside.

Å støtte opp om ungdommen, er viktig for oss i VisionTech. Vi har i sommer tre andre års studenter på sommerjobb, vi håper å gi de en grei erfaring å ta med seg inn i siste skoleår. Vi prøver også hvert år å arrangere et bachelorprosjekt, derfor kan du i denne utgaven lese om det siste som ble kjørt i vår, skrevet av lektor Gossè. Pastoren dveler litt rundt de mange valg vi har og må ta. Så med dette vil alle vi i VisionTech ønske deg og dine en flott sommer, så ser vi frem til et fruktbart samarbeid i tiden som kommer.

Runar

 

Innholdsfortegnelse