Vi har flyttet
Vi har flyttet

Du finner oss i Tungavegen 30. Velkommen innom!

Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger
Uavhengig totalleverandør av elektro og automatiserings-løsninger

Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med partnere og underleverandører er vi klare til å gi våre kunder den merverdien investeringene fortjener.

Service og support
Service og support

Vår serviceavtale gir deg den tryggheten du trenger, Vi er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Prosjektering
Prosjektering

Sammen finner vi fremtidige løsninger for din produksjon.

OFFSET

Offside nr. 1 - 2011

Velkommen til nytt nummer av Offside, magasinet hvis profil inkluderer meningsytringer som kan gå utover det som er god kutyme i et gjennomregulert samfunn. Så også i dette magasinet der pastoren ytrer meninger om rutiner og rutinvelder som i et ISO normert næringsliv ikke passer inn. Edmund Knutsen lar ikke dette være tema når han går rett på teknikken og presenterer to ytterpunkter i vårt teknologiske leveransespekter. Fra et stort og omfattende prosessanlegg ved Norcem Brevik, til et lettbent fjernkontrollanlegg hos Hamarøy kommune. Les og nyt. Nyt spennvidden både i vårt Offsidemagasin og i vårt leveringsspekter.

Offside nr. 1 - 2011

Rutine som sovepute

Når næringslivsledere og/eller framskutte politikere må svare på intrikate spørsmål knyttet til uønskede hendelser, er fasitsvaret alltid at vi må se nærmere på våre rutiner/regelverk. Et sikkert tegn på at her er det noen som ikke har gjort jobben sin, men som parkeres som rutinesvakhet. Den enkle og okkulte unnamanøver som sikrer byråkrater, – langt fra den virksomhetsorienterte aktiviteten -merarbeid. Konsekvensen er et rutinevelde som æser ut og vokser opp som gigantiske soveputer, – soveputer så stor at ledere blir sittende i senga uten mulighet til å få nok søvn til at de evner å stå fram og besvare spørsmålene som stilles.

Nå ja, jeg har fått flere sleivspark grunnet min haltende tro på at rutinemetere skal hjelpe virksomheter mot uønskede hendelser, enten av teknisk eller helsemessig karakter. Mitt svar er heller drill og samhandling, det å bevisstgjøre den enkelte på risiko og muligheter gjennom oppfølging og opplæring. Det hjelper ingen i risikoens øyeblikk om rutinen er halvannen kilometer lang så lenge den ikke er i pannebraskens operative del – der og da.

Leverandører utfordres mer og mer mht HMS, kvalitetsikring og sosial ansvarlighet. Det er vel og bra, – men når de samme utfordrere ofte sitter med kalkulator som kun regner økonomisk profitt og deler ut kontrakter uten myke faktorer som insentiver som utslagsgivende parametre, da blir det hele en farse der uønskede hendelser igjen vil skje, og der ledere igjen må svare på de samme spørsmålene, og igjen henvise til de samme rutiner som siden sist bare har blitt noen avsnitt lengre. Når RUH nummer x er passert er rutinen nådd sin ytterste uforståelighet, og med en framskutt inkonsistens som gjør at endog den virksomhetsfjerne byråkraten ikke forstår rutinen han selv har skrevet. Da er det plass for Erasmus Montanus – eller kanskje pastorale tankesett.

Denne Offsidenartikkelen er ikke ment å latterliggjøre det seriøse arbeidet som gjøres mange steder for å sikre helse, miljø, sikkerhet og gjennomførende kvalitetsikring. For vi i VisionTech tar temaet på største alvor og jobber offensivt for kontinuerlige forbedringer. Men jeg reiser bare noen spørsmål gjennom pikante skråblikk på tema som kan oppleves som elegant dobbeltmoral. Tenke det, ville det, si det, men gjøre det…. Jo gjøre det må nok til også her og ikke bare hos Peer Gynt – om det hele skal stå til troende. For å sitere meg selv (om det skulle være ukjent, så har jeg en bokpublikasjon bak meg) fra boken den Stundesrike. Sitatet er hentet fra kapitelet der jeg av en kvinnelig servitør, hvis attributter ikke virket støtende, ble bedt om å velge skinke eller ost:

Jeg velger meg skinke, så tidløs og freidig – og underlig deilig.

Valget ble infisert av urinstinktet og den smakfulle osten ble vraket på egoets alter. Jeg elsker min HMS, men penger er penger og KPIen vekter kroner som gull – jeg velger skinkens leverandør. Så spørs det altså om Goethes ord også vil gjelde for HMS som KPI parameter for leverandørvalg:

Alle begynnelse er lett, de siste trinn er de vanskeligste og blir sjelden gått.

Påskeharen venter og jeg gleder meg til en urutinert Påske, altså en Påske uten rutiner. Jeg skal la urinstinktet styre hele uken og jeg skal nyte det. Jeg velger meg april, den volder nok litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noget vil – og jeg vil ut. En urutinert Påske ønskes også deg – kos deg der ute i vinden.

Lars 

VisionTech’s teknologileveranser med stor spennvidde!

Hele verden vet sikkert at VisionTech’s teknologiske spekter favner vidt. Men „hele verden“ holder ikke lenger! Så langt har „verden“ vært jordkloden vår (som forøvrig heter Tellus). Nå har astronomene funnet ut at det er ca 4 milliarder planeter (+ Tellus) som har tilnærmet samme sollys og temperaturforhold som gjør det mulig med liv. For å vise spekteret i våre leveranser vil vi beskrive to ulike anlegg som krever ulike behov: Nytt styresystem til Norcem Brevik og oppgradering av sentral driftskontroll for Hamarøy Kommune.

Norcem Brevik

Bilde-Norcem-Brevik-nettSommeren 2010 kom det en forespørsel Fra Norcem på å levere nytt styresystem til sementfabrikken i Brevik. Fabrikken i Brevik hadde Honeywell Total Plant GUS, SIMATIC S5, og mye SIMATIC S7.

For noen år siden skiftet vi styresystem i Kjøpsvik – Norcem’s andre sementfabrikk i Norge. Fabrikken i Brevik er en del større, ca 3 ganger større produksjons- og signalmengde, med en signalmengde på 17000 (mot ca 6000 i Kjøpsvik), men de ønsket å benytte det samme styresystemet som i Kjøpsvik: Siemens SIMATIC PCS7 med tilleggsbiblioteket Cemat.

Jobben i Kjøpsvik hadde gitt oss gode tilbakemeldinger og vi håpet vi hadde en mulighet til å kapre denne jobben også, selv om vi visste at konkurransen fra leverandører i mange land ville bli tøff. Etter hvert viste det seg at de aller tøffeste konkurrentene var et tysk og et polsk firma som morselskapet til Norcem (Heidelberg Cement) hadde brukt tidligere. Norcem gjorde en grundig sjekk av disse også, men valgte til slutt å gi kontrakten til VisionTech. Viktige kriterier for valget var blant annet teknisk kreativitet og den gode referansen fra Kjøpsvik. Vi er veldig takknemlige overfor Norcem for at slike kriterier også ble vektet og at man ikke bare så på prisen.

Kontrakten ble signert i november 2010 og prosjektet skal foregå helt fram til 2013. VisionTech leverer alt av styresystem. Norcems prosjektgruppe er styrket med innleide nøkkelpersoner for å kunne utføre all hardware engineering/dokumentasjon og styrer de installasjonsarbeidet.

Første trinn er allerede straks ferdig: Tre sementmøller, CM5, CM6 og CM7 samt et flyveaske anlegg og et kalkmel transportsystem. Installasjonen startet i uke 11 med forberedelse, produksjonsstans for omkobling og idriftsettelse, alt i uke 13. Uke 14 ble satt av til optimalisering og produksjonsrapportering. Og nå (onsdag i uke 14) er alt i drift med det nye styresystemet!Så langt er vi veldig stolte over å være med i et slikt prosjekt:

  • 2500 signaler programmert på noen få måneder
  • omkoblet, testet og i gangkjørt på noen få dager

Vi er også veldig imponert over Norcem’s stålkontroll på hardware/dokumentasjon! Med en slik kunde/samarbeidspartner ser vi fram til fortsettelsen! Når systemet er ferdig ombygd i mars 2013, vil det inneholde 8 stk S7-416, redundante servere og 8 operatørstasjoner med 4 skjermer på hver.

Hamarøy Kommune

Foto HamarøyHamarøy Kommune er en naturskjønn kommune ved Vestfjorden med flott utsikt mot Lofoten. – For øvrig nabokommune til Tysfjord Kommune hvor tidligere nevnte Norcem Kjøpsvik ligger. For noen år siden leverte vi et såkalt SD-anlegg (sentral driftskontroll) til Hamarøy. Den største utfordringen med anlegg der man skal overvåke installasjoner spredt rundt i en kommune, er kommunikasjonsløsningen.

Vår leveranse besto opprinnelig av IGSS som operatørsystem og SIMATIC S7 utestasjoner. Kommunikasjon fra utestasjonene var basert på mobiltelefonnettet og GSM som løsning. Det betyr at når man ønsker å se fersk status fra en stasjon, må man be om en oppkobling, og etter en tid får man etablert forbindelsen og verdiene på skjermen oppdateres. Driftskostnadene med denne kommunikasjonsløsningen er stort sett de samme som om man ringer med sin mobil og, man betaler for hvor lenge man prater.

I løpet av vinteren har vi oppgradert denne løsningen med å benytte GPRS i stedet. GPRS bruker det samme mobilnettet, men har den fordelen at man kan sende datapakker når det skjer ting. Dermed vil operatørstasjonen være oppdatert til en hver tid. Kommunikasjonskostnadene ved bruk av GPRS ligger i antall megabyte data som overføres. Med kompakte kommunikasjonsprotokoller blir dette veldig små mengder og dermed en veldig rimelig løsning. Løsningen med GPRS er også veldig fleksibel. Under testingen av de nye stasjonene, hadde vi IGSS-systemet operativt i Trondheim, mens en mann var ute og testet. Etterpå flyttet vi IGSS-en til Hamarøy. Vi kan også nå alle stasjonene for fjernprogrammering og dermed gi rask support ved for eksempel feilsøking/endringer.

Edmund Knutsen

Innholdsfortegnelse