Vårt verdigrunnlag

Navnet VisionTech springer ut fra vårt motto: kundens visjon – vårt insentiv.
Vår misjon er å anvende vår kunnskap og tilgjengelig teknologi for å oppfylle kundens behov og ønsker.

I selskapets 10 år lange liv har vi opparbeidet oss et solid kundegrunnlag og god etterspørsel etter våre tjenester.  Vi har fått tilbakemeldinger på at dette skyldes vår serviceinnstilte holdning. Kulturen i VisionTech er tuftet på verdier vi ønsker at kunder og samarbeidspartnere skal merke. Gjennom VisionTechs verdier får kundene kunnskap om hva de kan forvente av våre leveranser.

EngasjertLøsningsorientertSamarbeidendeKompetent

I møtet med oss skal du oppleve mennesker med hode og hjerte i harmoni. Vi håper du føler vår ELSK i møtet med engasjerte, løsningsorienterte, samarbeidende og kompetente medarbeidere fra VisionTech – vårt fundament for å skape tillit og mulighet for gode løsninger.

 

 

elsk