Historien om VisionTech

VisionTech ble etablert i 2003 ut fra filosofien om at åpne og uavhengige løsninger gir det beste resultatet for kunden. 

I 2004 fusjonerte VisionTech og Autipro AS, noe som ga oss bred kompetanse på produkter utenfor Siemens sortimentet.  Et langsiktig samarbeid med Johan Lång Automasjon AS i 2005 førte med seg prosjekter som ga verdifull erfaring innenfor marin sektor. Samarbeidet fungerte så godt at Johan Lång Automasjon i 2006 ble innlemmet i VisionTech.

VisionTech vokste videre både i kompetanse og medarbeidere, med bl.a. ansettelse av et team fra Basic Automation AS. Disse ansettelsene har gitt oss spisskompetanse på tavle- og maskinbygging samt automasjon for industribedrifter som Tine, Statoil og Norcem.

I dag leverer vi tjenester og løsninger for de fleste bransjer og sektorer; fra tungindustri og tunellstyring til næringsmiddelindustri og offshore.
Dagens VisionTech team består av 19 engasjerte medarbeidere, som til sammen utgjør et av Trondheims mest kompetente automasjonsmiljø for industrien. Vi har hovedkontor på Trekanten, Rosten, og vi har et avdelingskontor på Orkanger.

10 ÅR I 2013

vt10aar

I 2013 feiret VisionTech 10 år i bransjen, noe vi er stolte og beæret over! Vi takker kunder og medarbeidere som har valgt å vise oss tillit på denne eventyrlige reisen.

Les mer om jubileet