VisionTech vokser

Like før årsskiftet ble Mittet Tekniske fusjonert inn i VisionTech. Selskapene har siden 2012 hatt et nært samarbeid og vi har også vært samlokalisert siden den gang. Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om å videreutvikle og styrke VisionTechs posisjon som en ledende leverandør av automatiseringsløsninger.

Opprinnelig har Mittet Tekniske fokuserte utelukkende på veieteknologi og integrasjon mot etikettering, men de senere årene har leveransene dreid mer i retning av integrering inn i styresystemer som er VisionTech sin styrke.

VisionTech ser flere positive synergieffekter av fusjonen, og en av de viktigste er at nøkkelkompetansen fra Mittet blir inkorporert i leveransene fra VisionTech. Mittets eksisterende kunder kan forvente minst like god oppfølging som tidligere og vi ser frem til et positivt samarbeid med både gamle og nye forbindelser.

All kompetanse i Mittet videreføres i VisionTech og sammen vil vi utgjøre en større og mer slagkraftig enhet.

10 ÅR I 2013

vt10aar

I 2013 feiret VisionTech 10 år i bransjen, noe vi er stolte og beæret over! Vi takker kunder og medarbeidere som har valgt å vise oss tillit på denne eventyrlige reisen.

Les mer om jubileet